loader-logo
 • کارفرمای اصلی طرح

  شركت صنايع شير ايران
 • محل پروژه

  استان تهران / تهران
 • زمینه پروژه

  آموزش
 • مدت قرارداد

  1 ماه

شرح پروژه :

پیاده سازی SHAREPOINT شرکت صنایع شیر ایران و آموزش نمایندگان دفاتر تهران و شهرستان ها

خدمات ارائه شده :

آموزش پرسنل