loader-logo
 • کارفرمای اصلی طرح

  وزارت کشور
 • محل پروژه

  استان تهران
 • زمینه پروژه

  اعلام و اطفاء حریق
 • مدت قرارداد

  5 ماه

شرح پروژه :

طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق ساختمان

خدمات ارائه شده :

بررسی و مطالعه و تهیه نقشه های وضع موجود سیستم اعلام و اطفا حریق، تهیه نقشه های AS-BUILT مورد نیاز اعلان و اطفا حریق و ارائه نقشه های اجرایی و متریال مورد نیاز و برآورد مالی ، تهیه اسناد مناقصه جهت تعیین پیمانکار برای ساختمان های ستاد مرکزی وزارت کشور به مساحت 80000 متر مربع