loader-logo
 • کارفرمای اصلی طرح

  شرکت نفت فلات قاره ایران
 • محل پروژه

  استان تهران و مناطق هفت گانه شرکت نفت فلات قاره
 • زمینه پروژه

  ایمنی، بهداشت و محیط زیست و پدافند غیر عامل و آموزش
 • مدت قرارداد

  14 ماه

شرح پروژه :

ارائه خدمات جنبي مربوط به ايمني ، بهداشت و محيط زيست پروژه ها

خدمات ارائه شده :

تهیه و بررسی روش های اجرایی و دستورالعمل ها، تهیه اسناد مناقصه برای پروژه های مرتبط با ايمني ، بهداشت و محيط زيست و پدافند غیر عامل، ارائه خدمات طراحی و تهیه نقشه های مرتبط با سیستم های اعلان و اطفاء حریق ، برآورد شعاع  محدوده در معرض خطر نشت مواد شیمیایی خطرناک ،تهیه و گرد آوری استاندارد های مرتبط، انجام بازدید های لازم و ارائه اظهار نظرها و پیشنهادات بر اساس استاندردها یین المللی و ملی، انجام مطالعات JSA, HAZOP ,HAZID, H2S RISK ASSESSMENT و سایر پروژه های مرتبط با  HSE