loader-logo
 • کارفرما

  شـركــت طــراحي و مــهندســي صــنايع انرژي (EIED)
 • کارفرمای اصلی طرح

  شركت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس
 • محل پروژه

  استان خوزستان/ امیدیه
 • زمینه پروژه

  تاسیسات روزمینی
 • ظرفیت

  124 میلیون استاندارد فــوت مکعب در روز
 • مدت قرارداد

  7 ماه

شرح پروژه :

 

احداث واحد نمزدایی و فشار افزایی رگ سفید 1 و خطوط لوله شامل:

 •  تاسیسات لانچر و رسیور

 • خط لوله 24 اینچ به طول تقریبی 1500 متر

 • خط لوله 14 اینچ به طول تقریبی 32 کیلومتر

 • فلر، شیر های بین راهی و …

خدمات ارائه شده :

 

طراحی تفصیلی،  خدمات کنترل پروژه