loader-logo

منابع انسانی

شرکت مهندسی مشاور دریا پالا انرژی نسبت به جذب حدود 80 نفر نیروی متخصص در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی از بین فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر در رشته های مهندسی و سایر رشته های تحصیلی شامل مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی معماری، مهندسی شیمی ،مهندسی صنایع و مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای، MBA، حسابداری و محیط زیست اقدام نموده است و در حال حاضر دارای توان و ظرفیت چشمگیری در طراحی و انجام پروژه های خود می باشد.

میزان تجربه کاری پرسنل

30%

Webcoin
درصد تعداد کارکنان به تفکیک واحد ها